Yksilöille

Kasvokkaisista yksilötapaamisista voimavaroja vahvistaviin nettiryhmiin

Tarjoan yksilöille ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa kasvokkain ja etätapaamisina, voimavarakurssia sekä voimavararyhmiä nettiryhminä ja kasvokkain tapaavina ryhminä. 

Kuvataideterapia soveltuu monenlaiseen yksilötyöskentelyyn ja elämän haasteiden käsittelyyn.

Elämän haasteiden käsittelyyn sopii myös voimavararyhmän tai vomavarakurssin ja yksilötapaamisten yhdistelmä, jossa haasteet käsitellään pidemmillä kahdenkeskisillä tapaamisilla.

Voimavarakurssi eroaa nettivälitteisestä yksilöterapiasta siten että teokset tehdään kotitehtävänä ennen tapaamisen alkua. Voimavarakurssi sopii silloin kun pärjäät haasteidesi kanssa arkipäivässä, mutta tahdot työstää ja lisätä voimavarojasi.

Ryhmät sopivat erityisesti voimavarojen ja itsetunnon vahvistamiseen, sillä vertaistuki on voimallista. Ammattilaisena pidän yhdessä teidän kanssanne huolta ryhmän ilmapiiristä, jotta jokainen tulisi nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään myönteisessä valossa.


Kuva: Tiina Hämäläinen 2023

Verified by MonsterInsights