Arvot ovat kaiken työn pohja

Arvot ovat periaatteita, jotka ovat kuvataideterapieuttisen työn pohjana ja joihin nojataan vaikeissa tilanteissa.

yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. (yhdenvertaisuus.fi) Yhdenvertaisuus on peruslähtökohta kuvataideterapeuttiselle työlle ja kaikenlaisille kohtaamisille.

pyrkimys tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen

Täydelliseen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen ei ole varmaan mahdollista päästä, mutta siitä huolimatta:

Meidän tulee tehdä parhaamme jotta pääsemme niin lähelle sitä kuin mahdollista.Inhimillisyys ja Jokaisen arvostus 

Ihmisillä on hyvin erilaisia lähtökohtia ja jokainen on uniikki. Jokainen on arvokas ja tuntee oman elämänsä ja kokemusmaailmansa paremmin kuin kukaan muu. Parhaiten päästään eteenpäin kun toimitaan asiakkaan kanssa työparina jossa asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja ammattilainen työnsä ja käytettyjen menetelmien asiantuntija.

Olemme kaikki ihmisiä ja kohtaamiset toisten ihmisten kanssa ovat meille tärkeitä. Ammattilainen pysähtyy jokaisen ihmisen kohdalle. Ihmisen rinnalla kulkeminen on etuoikeus joka aina opettaa myös rinnallakulkijaa.

Luonnon kunnioitus

Luonto on inspiraation ja rauhan lähde monille ihmisille ja sen hyvinvointivaikutuksia on jo tutkittukin. Luonto on meille tärkeä ja siksi valitsemme ekologisemman materiaalin kun sellaista on saatavilla. Teemme myös itse vahaliituja ja vesivärejä luonnon pigmenteistä. Halutessasi voit käyttää kasvokkaisilla tapaamisilla myös näitä välineitä.

Luottamus

Luottamus on ansaittava jokaisen ihmisen kohdalla erikseen. Siinä auttaa ammatillisuus, se että pyrkii pitämään sanansa ja toisaalta kokemuksen tuoma tilannetaju todella monenlaisiin tilanteisiin. 

välittäminen

Ammatillinen välittäminen on eri asia kuin yksityiselämän välittäminen, sillä on ammatilliset rajat. Täällä välittäminen näkyy mm. niin, että sellaisen tilanteen vastaantullessa, jossa tarvitset järeämpää apua, autan sinua pääsemään sen piiriin ja varmistan ettet jää odotusaikana yksin. 

rajojen ja yksityisyyden kunnioitus

Ammattilainen arvostaa asiakkaan yksityisyyttä ja rajoja. Tämä näkyy esimerkiksi ryhmätilanteissa siinä että keskusteluissa muistutetaan siitä, että voit tuoda yhteiseen keskusteluun juuri sen verran asioitasi kuin haluat.

osallisuus

On erittäin tärkeää että ihminen saa olla mukana toisten kanssa erilaisissa paikoissa, hän saa tarvitsemaansa tietoa ja saa vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Kuvataideterapeuttina pyrin rohkaisemaan ihmisiä käyttämään näitä oikeuksiaan.

Verified by MonsterInsights