Viitekehys

Mitä ratkaisukeskeinen kuvataideterapia on?

Ratkaisukeskeinen taideterapia on lähellä ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, sillä erotuksella että keskustelussa on mukana taide ilmaisun muotona. Se on tavoitteellista työskentelyä kohti asiakkaan itse asettamia tavoitteita. Työskentelyssä ratkaisukeskeisyys näkyy mm. näkökulmissa joita terapeutti nostaa keskusteluun ja kysymyksissä, joita hän kysyy.

Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä ei keskitytä penkomaan menneitä, vaan pysähdytään tähän hetkeen ja siihen mitä tulevaisuudelta toivotaan.

Työskentely sisältää sekä keskustelua, että käsiteltävän asian pohtimista taidevälineitä apuna käyttäen.

Ratkaisukeskeinen taideterapia ei ole psykoterapiaa, eikä siitä saa kela-korvausta.


Kokemuksia

”Lähden täältä aina paljon paremmissa voimissa kuin tulen.”

Verified by MonsterInsights